Ponnytravet i Sverige har sedan 1990-talet haft en otroligt positiv utveckling, men det började för mycket mycket länge sedan

 

.

Från dåtid till nutid

För att veta var man är på väg

måste man veta

varifrån man kommer.

 

En mycket kort sammanställning som jag hoppas skall ge en

inblick i ponnytravets historia och tankar om var vi varit

och var vi är på väg.

 

Bengt Westergren

Det var här det började

Om vi tittar tillbaka var det på Gotland det började, där använde man den lokala hästen Gotlandsrusset att köra med på travtävlingar, på samma sätt som att man använde den Nordsvenska Hästen i de norra delarna av landet.

Att använda russet var helt naturligt eftersom det till stor del använts som körhäst för enklare lätta snabba transporter, russet hade utvecklat en stor snabbhet i trav som kom väl till pass på travbanan.

 

Den första ”officiella” tävlingsdagen var den 5 mars 1905 på Bogevikens is utanför Slite. Gotlands Travsällskap ett av landets äldsta bildades två år senare 1907. 

Eftersom Östersjöns is inte är helt pålitlig och dessutom ganska ojämn flyttade tävlingarna snart upp på land. Därefter anordnades travtävlingarna på Gotland på gräsbana. Fram till slutet på 1940-talet var det utanför Visby och från 1944 i Hemse på södra delen av ön som tävlingar anordnades. Vid denna tid var det vuxna män som körde russen.

En travdag på Gotland fram till 1950-talet innehöll många gånger lika många lopp för russ som för varmblodstravare.

Travtävling Hemse 1946. Då var det mest vuxna män som körde. Foto från Gervide Gårds Russmuseums samlingar.

Ett lopp på Hemsetravet 1945

Ett intressant lopp med tanke på hur man såg på russet

Här startar inte mindre än 4 russhingstar som har betytt väldigt mycket för russaveln. Det är Kurre, Bocack, Botajr och Nils Dacke. Tidningsreportage från denna tävlingsdag följer.

Tidningsreportage i Gotlands Allehanda från tävlingarna 15 juli 1945

( Referat från Varm- och Kallblodslopp är utelämnade. Denna dag kördes 8 lopp totalt varav 3 russlopp. Angivna tider i reportaget är totaltider ej kilometertider. Nya hästar kunde också tillkomma på tävlingsdagen.)

 • Det var ju inte så underligt att
  Speakerna, kapten E r i k K ä l l-
  s t r ö m, anmodade den villiga pu-
  bliken utbringa ett extra leve för
  fröken Ahlin för hennes segrar på färjestadstravbanan Karlstad.
  Ekipagets seger i gårdagens andra
  russlopp var helt enkelt fenome-
  nal. Lilla Puck fick den fina tiden
  2,17 (kilometertid). Man kan för-
  stå att tiden är synnerligen för-
  nämlig, eftersom endast två häs-
  tar - travarvarmblod - hade
  bland segrarna bättre tid. Hemse-
  banan var i sitt nya skick mycket
  snabb, så det blev som vi tippade
  nya rekord på samtliga distanser

 • Russlöpning I 1,500 meter

  Bandstarten gick perfekt och källar-
  mästare Göte Widners Petite kom per-
  fekt lett iväg följd av sina medtävlare.
  Hr W körde lugnt och lät icke dupera
  sig av farliga Dodo. Båda guppade en
  smula, men ingen av de små travarna
  vann på sina galopper. 1:a pris 80 kr.
  samt hederspris tillföll ekipaget Widner
  som hade tiden 4,03,4, 2) Dodo 4,12,1.
  fick 60 kr, äg bröderna Wessman Burgs-
  vik, 3) Mas-Coll 4,53,3 kr 40 äg Mal-
  kus Andersson, Stjärnarve, Kusk: Frö-
  ken Maja Andersson, 4) Botana, 5,05,4
  kr, 20, äg Bernt Wiberg. 5) Liselott, äg
  St. Mårtensson. Linde. Kusk Fröken
  Ingrid Måtensson. I detta sammanhang
  bör nämnas att lilla fröken M är bara
  tolv år, och har själv kört in sin lilla tra-
  vare. Hon fick därför också ett gentilt
  hederspris – ett silverfat, som intresse-
  rade hästvänner skänkt till yngsta travar-
  kusk. Fjärde pristagare blev som nämnt
  Botana, som kördes av en 15-åring, men
  eftersom Botana har den egenheten –
  man måste ju tänka på att att dessa russ äro
  tämligen otama – att ibland vilja resa
  sig rätt upp och sätta sig i knäet på ku-
  sken. För att undvika denna pinibla si-
  tuation, när Botana började krångla,
  klev körkarlen av sulkin och ledde sin tra-
  vare i mål – så gott som.

__________________________________________________________________________________

 • Större russlöpning

  Förstapris kr 100 och hederspris gick
  alltså till Puck, som fick tiden 4,34,5 och den genomsnittliga kilometertiden 2,17,1.
  2) Botajr 4,37,0 kr 75, äg Malkus An-
  dersson Stjärnrve. Körsven var frö-
  ken Maja Andersson. 3) Kurre hade he-
  la 1.950 meter, ett handicap som var i
  längsta laget, tid 4,41,4 kr 50, äg. hem-
  mansägare Hugo Pettersson, Myrungs i
  Linde, som själv körde sin snabba fåle.
  4) Stina 4,43,2 kr 40, äg. Sture Mår-
  tensson, Linde, körare fröken Kerstin
  Mårtensson. 5) Nils Dacke, 4,46,2 kr 20,
  äg. Nämndeman Lund, Lojsta, körare Bo
  Lawergren, Etelhem. Lovan blev nr 6 och
  Bocack nr 7.
  Odds 3,37

 • Hemselöpning. Russlöpning III


  Efter distanserna att döma och förmå-
  gan hos de små travarna var segern här
  upplagd för David Lunds Lovan, som
  tog första pris 100 kr. samt hederspris
  på tiden 4,30,4, körare var Bertil Jakobs-
  son, som körde sin lilla springare bra.
  2) Botajr 4,31,1 kr. 75 äg Malkus An-
  dersson, körare fröken Maja Andersson,
  3) Stina 4,48,0 kr 50, äg. Sture Mår-
  tensson, körare fröken Kerstin Mårtens-
  son. 4) Petite, 5,05,4 kr 40, äg. Gösta
  Widner 5) Dodo 5,06,4 kr. 20, äg. brö-
  derna Wessman Burgsvik. Denna gång
  blev löpet en smula matt, men nästa trav-
  dag kan man bespetsa sig på bättre fart
  och svårtippade lopp.
  Odds 2,17

Fortsätt till del 2 www.ponnytravhistoria.se/435266763